Przepraszamy, Obecnie Eurosport Player jest dostępny w krajach Europejskiej Unii Nadawców za wyjątkiem Włoch.